Vrienden van Meander

Sinds 2012 draagt de Stichting Vrienden van Meander bij aan welzijn en comfort voor alle mensen die in het ziekenhuis verblijven door het verwerven van donaties. In 2019 hebben we de lijn uitgezet voor 2020-2025 en zijn er zeven projecten afgerond. Tegelijk hebben we negen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.

Onze jubileumfilm geeft een goede indruk van de projecten van de Vrienden van Meander

“De steun van velen geeft het vertrouwen dat ons werk wordt gedragen door een steeds grotere en bredere achterban. Dat motiveert ons om door te gaan.”

Mark Röell, burgemeester Baarn en voorzitter Stichting Vrienden van Meander

Fondsenwerving

In 2019 zijn voldoende bijdragen geworven van particuliere donateurs, bedrijven, fondsen en stichtingen om lopende projecten uit te voeren. Daarnaast is geld opgehaald door middel van acties en evenementen, zoals de Harry Hamstra Cup in Nijkerk, het Back to the Sixties Concert in Theater Flint, de Marathon Amersfoort en het concert van MTH Accountants & Adviseurs. Een ander voorbeeld is de oliebollenactie die in december 2019 weer een groot succes was. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van de SaraPlus, een sta-op-stoel voor patiënten op de Intensive Care.

Ook is een online actieplatform live gegaan. Hier kan iedereen heel eenvoudig een actie aanmaken om geld in te zamelen voor de belangrijke extra’s in ons ziekenhuis.

Kwetsbare ouderen

De huiskamer en lounge op de afdeling Geriatrie hebben een belangrijke rol in het bieden van passende zorg. Dankzij diverse donaties is het gelukt om de afdeling zo in te richten dat het een uitnodigende omgeving is. De ruimtes bieden herkenning en rust, maar ook voldoende prikkels die stimuleren tot beweging en activiteiten.

Kinderen

In 2019 is de kindvriendelijke omgeving op het operatiekamercomplex opgeleverd: de Meander Jungle Experience. Niet alleen de wachtruimte, maar ook de hele gang naar de operatiekamer is visueel aangepast. Deze omgeving is speciaal voor Meander Medisch Centrum ontwikkeld. Het behang bevat speciale markers die kinderen met een app kunnen activeren en ‘augmented reality’ oplevert. Dit biedt afleiding aan kinderen die een operatie krijgen. Door de verwondering over de bewegende dieren zijn ze minder bang voor wat komen gaat.

Herdenkingsplek

Eind 2019 is er een Herdenkingsplek in de tuin van Meander ingericht. Deze speciale plek voorziet in de behoefte van nabestaanden van overleden patiënten om te herdenken. Zeker kort na het verlies van een dierbare vinden mensen het heel fijn om terug te komen naar het ziekenhuis en stil te staan bij wat er is gebeurd.

Vriendendiner

In januari 2019 is er een Vriendendiner georganiseerd, waarbij verbinding en vernieuwing centraal stonden. Een aantal grote maatschappelijke partners werd uitgenodigd om ideeën uit te wisselen en een kijkje in de toekomst van Meander te krijgen. Het Vriendendiner vond plaats op een bijzondere locatie: de dagbehandeling Oncologie. Voeding is belangrijk tijdens de behandeling voor kanker. Mensen die zijn opgenomen, hebben vaak geen zin in eten. Meander Medisch Centrum speelt hierop in met maatwerk voor de patiënt. De kok komt persoonlijk langs met de Meals-on-wheelswagen en geeft tips en adviezen om te eten.

Wie zijn de Vrienden?

Ziekenhuizen moeten steeds meer doen voor steeds minder geld.  Allerlei extra voorzieningen kunnen niet uit het zorgbudget betaald worden, zoals een kindvriendelijke en comfortabele omgeving. Daarom zet de onafhankelijke Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum zich hiervoor in. Bekijk de projecten waar wij ons voor inspannen.

Er zijn goede en constructieve contacten tussen de Stichting Vrienden van Meander en het ziekenhuis. De Raad van Bestuur van Meander benoemt de bestuursleden van de Stichting. In 2019 heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Bestuurslid Jan Willem van Lieshout trad af en twee nieuwe bestuursleden zijn toegetreden, te weten Caroline Eekhart en Merel Poppeliers.

Samenstelling bestuur per 31 december 2019

M.A. (Mark) Röell, voorzitter
M.H. (Marten) Otten, secretaris
H. (Erik) Duijst, penningmeester
A.C. (Aart) Veldhuizen
H. (Harry) Helwegen
C.I. (Caroline) Eekhart
M. (Merel) Poppeliers

Nadere kennismaking: wie zijn wij?

Stichting Vrienden van Meander is een goed doel en door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.