Netwerken, samenwerking en partnerschap

Meander Medisch Centrum is er voor inwoners van de regio Amersfoort en (voor specifieke behandelingen) voor mensen buiten deze regio. Dat doen we niet alleen. We vervullen onze rol in een netwerk met anderen die voor onze regio belangrijk zijn: mantelzorgers, zorgverleners in de eerste lijn, andere (topklinische) ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, verzekeraars, patiëntenorganisaties en overheid. Ook voor hen zijn we een partner. Samen werken we aan de kwaliteit van zorg voor onze patiënten.

Sinds 2018 komen de stafvoorzitters van een aantal regionale ziekenhuizen periodiek bijeen. Naast Meander Medisch Centrum zijn dit UMC Utrecht, Tergooi in Hilversum, Diakonessenhuis in Utrecht, St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en St Jansdal in Harderwijk. Dit heeft in 2019 een versnelling gegeven aan het Ontregel de zorg-thema inzake keurmerken. Tevens werden best practices gedeeld om in het eigen ziekenhuis tot een centrale coördinatie te komen van beschikbare bedden op elk moment, waarin Meander overigens al jaren voorziet. De noodzaak hiervan is extra duidelijk in een tijd van personeelsschaarste en epidemieën.

In mei 2019 heeft Meander samen met UMC Utrecht, Diakonessenhuis in Utrecht, St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein en Ziekenhuis Rivierenland in Tiel de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de regionale samenwerking en netwerkvorming op het gebied van de oncologische zorg. Doel van deze samenwerking is de oncologische zorg multidisciplinair en instellingsoverstijgend aan te bieden aan patiënten in de regio, het beter kunnen delen van informatie over de mogelijkheden van behandeling en lopende studies zodat dit op termijn bijdraagt aan betere behandelmogelijkheden voor patiënten onder het moto: “de juiste zorg op de juiste plek”. In deze samenwerking waar ook ander ziekenhuizen aan kunnen deelnemen, zullen ook lopende initiatieven een plaats krijgen zoals RAKU en de samenwerking op het gebied van de uro-oncologie met het UMC Utrecht en Tergooi in Hilversum.

Meander is zich aan het beraden op de meerjarenstrategie ten aanzien van de diagnostiek en op onze positie in de keten. Zowel op het gebied van de Laboratoria, de Nucleaire Geneeskunde als de Radiologie spelen regionaal én landelijk tal van ontwikkelingen. Te denken valt hierbij aan verregaande samenwerking en fusies in de totale zorgketen, met als gevolg: concentratie van diagnostische bepalingen, onderzoeken en behandelingen. In deze ontwikkelingen spelen zorgverzekeraars en industrie een steeds dominantere rol. Innovatieve ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden, waardoor het volume toeneemt en onderzoeken complexer worden, de kwaliteit van zorg (sterk) verbetert, maar ook diverse handelingen overgenomen (gaan) worden door computers (A.I., op afstand dicteren, op afstand de MRI bedienen, etc). De investeringslasten van state-of-the-art apparatuur en bijvoorbeeld de moleculaire diagnostiek, worden zó omvangrijk dat Meander zich moet bezinnen op de positie die zij op de verschillende diagnostische disciplines wil innemen. Dit is een intensief proces, dat vraagt om strategische afwegingen en samenwerking.

In 2018 is een start gemaakt om, samen met de ketenpartners, te komen tot een vernieuwde visie op spoedzorg. Dit project moet in 2019 leiden tot de gezamenlijk opgestelde en gedragen visie op spoedzorg. Belangrijk onderdeel hiervan is de intensivering van de samenwerking tussen de huisartsenpost en de spoedeisende hulp;

Medio 2019 is besloten om de samenwerking met de huisartsen in de regio op een andere wijze invulling te geven. Met de betrokken partijen is nagedacht over een vernieuwde strategische samenwerking met een gezamenlijke regioagenda. In 2020 kunnen op basis hiervan concrete samenwerkingsafspraken worden gemaakt.

‘In huis als het moet, thuis of in de VVT-omgeving als het kan’. Met dat motto is in 2019 de zorg voor geriatrische revalidatie, langdurige zorg en eerstelijnsverblijf verder vormgegeven. We trekken hierbij samen op met gemeenten en VVT-instellingen. In samenwerking met betrokken verpleeg- en verzorgingshuizen en huisartsencoöperatie is de implementatie van het regioplan eerstelijnsverblijf regio Eemland gerealiseerd. Meander wil kwetsbare ouderen daarmee een goed gecoördineerde behandeling bieden, zowel binnen het ziekenhuis als met de keten, en daarmee versnippering voorkomen.

Regionale samenwerking bij behandeling prostaatkanker

Gerrit Heil kreeg de diagnose prostaatkanker in het UMC Utrecht en werd geopereerd in Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Hij was in 2019 een van de eerste patiënten die in de regionale samenwerking bij prostaatkanker werd behandeld.

Lees zijn verhaal >