Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit

Uitstekende medisch-specialistische zorg en verpleegkundige zorg gaan hand in hand. In Meander Medisch Centrum is een Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit actief om de kwaliteit van de (verpleegkundige) zorg in ons ziekenhuis naar een hoger niveau te tillen. Leden van de regiegroep geven gevraagd en ongevraagd advies over het strategisch beleid van het ziekenhuis.

De regiegroep heeft in 2019 een start gemaakt met verpleegkundig leiderschap. Over dit onderwerp is een mini-workshop georganiseerd en op het Fier festival op 12 mei was er een gastspreker over verpleegkundig leiderschap. Daarnaast werd een symposium verpleegkundig leiderschap georganiseerd waarbij professor Hester Vermeulen stil stond bij de basisprincipes van verpleegkundig leiderschap en hoe dit in de praktijk vorm krijgt. Twee leden van de Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit hebben de Leergang Nieuw Verpleegkundig Leiderschap gevolgd bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. De Regiegroep heeft contact gelegd met VAR’s uit de regio om in 2020 verder door te praten over relevante onderwerpen binnen de beroepsgroep.

Op het Fier festival was er een stand met technologische innovaties. Dit heeft de Regiegroep opgezet in samenwerking met het ROC Midden Nederland. Ook is met de opleiding contact gelegd over het bezoeken van hun Living lab door verpleegkundigen van Meander.

Twee leden van de Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit zijn aangesloten bij het overleg van de apotheek rondom elektronische toediening. Dit doen we na een signaal aan de Raad van Bestuur over de procedure voor dubbelcheck bij risicomedicatie. Dit overleg krijgt in 2020 een vervolg.

Er zijn twee studenten van ROC begeleid in hun afstudeeropdracht, vanuit een samenwerking tussen de projectleider Digitale Innovatie en een lid van de Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit. Het afstudeeronderwerp was het ontwikkelen van een wondzorgapp. Het demo model ziet er veelbelovend uit.

De Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit heeft een signaal afgegeven aan het management van de kliniek over de indicatie voor het plaatsen van een PICC.

Tijdens festival Fier op 12 mei was er ook ruimte en aandacht voor het verpleegkundig en paramedisch onderzoek. Er waren posterpresentaties en een ludieke pubquiz over wetenschap. Dit werd samen met het Wetenschapsbureau georganiseerd. De Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit heeft twee onderzoeksonderwerpen aangeboden als afstudeeropdracht voor minimaal 4 HBO studenten van de Hogeschool Utrecht.

Eén van de leden van de Regiegroep is lid van de Meanderbrede stuurgroep Kwaliteit.

Een ander lid nam deel aan de werkgroep Mensgerichte zorg. Een derde lid was actief in de klankbordgroep Mensgerichte zorg. De werkgroep en de klankbord groep zijn afgesloten na de implementatie van de klantbeloften binnen en buiten Meander. Twee leden van de Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit namen deel aan de stuurgroep Ontregelde zorg binnen Meander.

De Regiegroep blijft actief betrokken bij de voortgang van de transitie verpleegkundige professie (TVP). Eén van de leden is lid van de stuurgroep TVP van Meander.

Twee leden onderzoeken een nieuwe analysemethode uit over veiligheidsdenken in ons ziekenhuis (Fram).

De Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit heeft voor de tweede keer de dag van de verpleging vorm gegeven door de organisatie van Festival Fier XL. Het programma was gevarieerd en werd door de deelnemers enthousiast ontvangen. Daarnaast is een ‘gluren bij de buren’ georganiseerd met de VAR van Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Vanuit dit overleg zal de Regiegroep in 2020 een regionale VAR-bijeenkomst organiseren in Meander.

Vanuit het perspectief ‘verbinding en oog hebben voor elkaar’ is een #Doeslief kerstkaartenactie georganiseerd. Medewerkers uit Meander werden in de gelegenheid gesteld om een kaart te versturen naar een collega binnen Meander. In twee uur tijd hebben medewerkers ruim 250 kaarten verstuurd.

“De Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit wil de kwaliteit van de verpleegkundige zorg in ons ziekenhuis naar een hoger niveau te tillen. We worden betrokken bij verpleegkundige vraagstukken en Meanderbrede innovaties. Boven alles wil de Regiegroep de verpleegkundigen in Meander verbinden: samen maken we het verschil!”

Annette Boersen, voorzitter Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit

Over de regiegroep

De Regiegroep organiseert onder andere themagerichte bijeenkomsten voor verpleegkundigen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen verpleegkundigen hun stem laten horen en vertaalt de Regiegroep deze stem richting projectleiders, management en Raad van Bestuur. Zo zorgen wij ervoor dat wij meer eigenaar zijn van ons beroep, de verpleegkundige professie.

Samenstelling Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit in 2019 

Annette Boersen, voorzitter Regiegroep en Teammanager Kliniek 5e etage
Annet Hoek, coördinatieverpleegkundige Moeder Kind
Susanne Jansen, verpleegkundige Opnameplein
Irma Klootwijk, seniorverpleegkundige Vaat-, Long- en Kaakchirurgie C2
Jip Lubberink, seniorverpleegkundige MDL A3
Karina Schouten, verpleegkundige Cardiologie B6
Christien Vrielink, specialistisch verpleegkundige IC