Financieel gezond

Met het jaarresultaat 2019 behoudt Meander haar financieel gezonde positie. Het eigen vermogen bedraagt € 92,5 miljoen en de solvabiliteit komt uit op 25,4%. Hiermee voldoet Meander ruim aan de bancaire normen.

Het jaar 2019 werd afgesloten met een positief resultaat van € 2,7 miljoen. Hierin zijn de eenmalige afkoopkosten meegenomen die Meander in 2019 heeft gemaakt voor het gedeeltelijk aflossen van haar leningen.  Deze eenmalige afkoopkosten bedragen € 9,7 miljoen euro. Door deze vervroegde aflossing zullen de rentelasten voor Meander in de komende jaren aanzienlijk dalen. Inclusief deze en enkele andere eenmalige kosten en baten bedraagt het genormaliseerde jaarresultaat in 2019 € 9,9 miljoen positief. Voor 2019 was een resultaat van € 5,1 miljoen positief begroot. Het hogere resultaat in 2019 wordt vooral bepaald door een hogere productie. Het genormaliseerde resultaat in 2018 bedroeg € 11 miljoen positief.

“De positieve resultaten stellen Meander in staat om te blijven zorgen voor de beste ziekenhuiszorg in Amersfoort en omgeving. Hiermee kunnen we de komende jaren blijven investeren in verbetering van onze zorg.”

Dietrich van Gorsel, manager Financiën & Control