Voor elkaar

Op het moment dat dit jaarverslag verschijnt, houdt een ongekende pandemie de wereld in haar greep. De impact van de uitbraak van het COVID-19 virus op onze samenleving is groot. Iedereen ervaart de gevolgen thuis en op het werk. Dat geldt ook voor Meander Medisch Centrum.

drs. ir. F.P. (Frank) de Reij
Voorzitter Raad van Bestuur

drs. A.S. (Astrid) Posthouwer
Lid Raad van Bestuur

Vanaf het moment van de uitbraak zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in het ziekenhuis tegen te gaan en de zorg voor COVID-19 patiënten vorm te geven. Binnen het tijdsbestek van enkele weken is de reguliere zorg afgebouwd, de IC-capaciteit uitgebreid en is een speciale cohort afdeling voor COVID-19 patiënten ingericht. Medewerkers werkten thuis, draaiden extra of andere diensten en werden omgeschoold voor het werk op de cohortafdeling. Meander stond net als alle andere ziekenhuizen in het middelpunt van de belangstelling. De inzet en flexibiliteit van het personeel was groot en de steun vanuit de samenleving hartverwarmend. Meander bleek goed voorbereid op haar primaire taak in deze crisis, ook al was het in geen enkel opzicht ‘business as usual’.

In 2019 heeft Meander met de strategie Fit for the Future duidelijke piketpalen geslagen voor de koers van de komende jaren. Meander kiest voor meer oncologische samenwerking in regio, versterking van de positie van de spoedzorg, uitbreiden focuskliniek zorg, inrichten landelijke expertisecentra en ondersteuning van chronische patiënten met e-health toepassingen. Deze strategie zal zeker door de ervaringen met de COVID-19 uitbraak een versnelling laten zien. Met name wat betreft de digitalisering en de ‘zorg op afstand’. Ook de regionale samenwerking met ketenpartners is tijdens de coronacrisis van essentieel belang gebleken. De opgave om voor de regio excellente  ziekenhuiszorg te bieden, vergt een intensieve samenwerking en afstemming in de gehele zorgketen. Meander gaat zich nog meer ontwikkelen tot een netwerkorganisatie die partnerships aangaat tot ver buiten de regio. Innovatie in zowel technologie als processen is daarbij randvoorwaardelijk.

Meander heeft de ambitie een ziekenhuis te zijn dat er voor mensen is ‘op het moment dat het er toe doet’. In 2019 is gestart met het vormgeven en uitdragen van deze ambitie onder andere via een serie podcasts, de introductie van klantwaarden en het programma Iedereen VIP. Tijdens de coronacrisis heeft Meander deze ambitie waargemaakt en laten zien waar het ziekenhuis voor staat: er voor iedereen zijn, op het moment dat het er toe doet. Met elkaar, voor elkaar.